Cari Cari

Cari Cari

19.00

Tvrdí o sobě, že založili kapelu, aby svo­jí hud­bu dostali do filmů Quenti­na Taran­ti­na. Cari Cari, jed­no z výrazných jmen rakouské/​světové nezávis­lé scény, se vrací do Prahy. Stephanie Wid­mer (zpěv, bicí, didgeri­doo) tvoří s Alexan­derem Köck­em (kytara,zpěv) ele­gant­ní, stylové, éter­ické duo, které pro­duku­je svůj vlast­ní svět. Svět bez žán­rových hran­ic, s fil­movou atmos­férou, postavený na vlast­ní scéno­grafii, kreativ­itě a exper­i­men­tování. Svět, který je omýván vlna­mi alter­na­tivního indie rocku, chyt­lavé svo­body a náladou zapada­jícího slunce na let­ním road­tripu s lehkým vánkem psy­che­delie. Jeden z objevů např. věh­las­ného Pri­mav­era fes­ti­valu v Barceloně, zářil na nespoč­tu evrop­ských pódií, včet­ně vypro­daného kon­cer­tu v Café v Lese v roce 2022. Ten­tokrát se před­staví v Kasárnách Karlín.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže