Night Beats

Night Beats + Kill The Dandies

19.00

Night Beats poprvé navštíví ČR. Společně s Kill The Dandies! vys­toupí 24. květ­na v Kasárnách Kar­lín. Amer­ičtí Night Beats patří k jed­no­mu z nejvýraznějších jmen součas­né psy­che­delické scény ve světě. Nyní se konečně vydá­va­jí na evrop­sk­ou tour k desce Rajan, která vyšla v čer­ven­ci 2023. V rám­ci psy­che­delick­ého večírku dojde i na křest chys­taného alba domácích Kill The Dandies!.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže