Obecna_hudba4

Student Fest 2024: Hudební noc

14.00

Ještě se neuk­ládej ke spánku a mís­to toho si ulož do svého kalendáře (popří­padě zapiš za uši) 
datum 28.6’24 aka HUDEB­NÍ NOC 

1. vlna lístků v před­prode­ji »>
https://​con​nect​.boomevents​.org/​c​s​/​e​v​e​n​t​/​s​t​u​d​e​n​t​f​est24
___________________________________
UKAŽ SE
pro­gram fes­ti­valu pro mladé talenty
Máš kapelu? Jsi DJ, malíř, bás­ník nebo ? Sháníme hudeb­ní, vizuál­ní a per­for­ma­tivní umělce vše­ho druhu. Stu­dent Fest tě hledá! Necháš se najít?
kon­takt: ukazse@​studentfest.​cz
for­mulář: https://forms.gle/f84ZyyRyrEpzijfW6

STAŇ SE AMBASADOREM STU­DENT FESTU
Jsi aktivní a rád/​a se podílíš na zají­mavých pro­jek­tech? Chceš získat první zkušenos­ti s orga­ni­za­cí většího fes­ti­valu? Sháníme mladé šikovné lidi, kteří by nám chtěli pomoct s propa­gací Stu­dent Festu.
kon­takt: ambasadori@​studentfest.​cz
fomulář: bit​.ly/​c​h​c​i​_​b​y​t​_​a​m​b​a​s​a​d​o​r​_​_SF22
__________________________________
Fes­ti­val vzniká za pod­pory: MHMP
Hlavní part­ner fes­ti­valu: pořad Celebri­ty v autoškole” Autoškoly King s.r.o

akci pořádá občan­ské sdružení Nerud­ný Fest​.cz, z.s.
www​.nerud​nyfest​.cz

více infor­ma­cí na www​.stu​dent​fest​.cz

Kasárna Karlín mapa velká stage venku