Stovky bobrů

Stovky bobrů

19.00

Příběh z nelí­tost­né doby, kdy příro­da byla ještě nepokořená a plná nebezpečí, pojed­nává o palírníkovi jablkovice, který při­jde o vše, ocitne se s holou zad­nicí v divočině a musí se pos­tup­ně nalevel­o­vat až na nejlepšího zálesá­ka široko daleko. Při tom poměří důvtip, síly a houžev­natost nejen s živ­ly, ale také s roz­to­di­v­nou zvíře­nou, v čele s tit­ul­ní­mi stovka­mi bobrů. Video­h­erně vyprávěný sur­vival oživu­je pro nové miléni­um žánr němých grote­sek. V této mno­honá­sob­ně zábavnější i real­iza­čně nápa­ditější parafrázi na REVENANT Zmrtvýchvstání mís­to DiCapria boju­je o přežití novodobý Buster Keaton a jeho zvířecí pro­tivníky ztvárnili lidé v celotělových plyšových kostýmech ve sty­lu Stu­dia Kamarád. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře