Bona

(Přesunuto) OSLAVA 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BONA, o.p.s.

15.00

AKCE SE PŘE­SUNU­JE DO GAUČE NA VÝSTAVIŠTI

S radostí Vás zveme na oslavu 25. výročí založení orga­ni­zace BONA, o.p.s., která se bude konat 10. červ­na v Kasárnách Kar­lín. Při­jďte si s námi připome­nout čtvrt­sto­letí úspěšného působení naší orga­ni­zace, která se věnu­je pod­poře a pomo­ci lidem s duševním onemoc­něním. Společně strávíme den plný inspirace, hud­by a umění. Podělíme se o důležité mil­níky, které nás během této ces­ty potkaly a naše vize do budoucna.

PRO­GRAM:
15.00 – zahájení
16.00 – proslov ředitele
16.40 – promítání doku­men­tu KLÍČ BONA
17.10 – kapela ANNIVER­SARY IN JUNE
18.40 – rozhovory
20.00 – Kapela ZRNÍ

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže