Obecna4

(ZRUŠENO) Mullet Hunting Pro

19.00

Zveme Vás milí lov­ci, přátelé, kole­gové na leg­endární vyh­lášení Lovce roku v mod­erním adren­a­li­novém sportu Mul­let Hunt­ing. Událost je zároveň nefor­mál­ním setkáním pravověrných lovců a vernisáží všech TOP5 odlovů za 7mi letou his­torii orga­ni­zace. Při­jďme společně oslav­it ten­to komu­nit­ní svátek. Lovu zdar!

Kasárna Karlín mapa Kavárna Bazén