Ve vatě

(PŘESUNUTO) Ve vatě speciál: do penze s novým DIP

18.30

PŘE­SUNUTO DO VNI­TROBLOCKUHOLEŠOVICÍCH.

Od led­na můžou Češi vstoupit do Dlouhodobého investičního pro­duk­tu. Komu se DIP vyplatí? Jak si inves­tice na pen­zi namixo­vat? Probereme s ana­lytičk­ou Annou Píchovou, předse­dou před­staven­st­va investiční společnos­ti Con­seq Robertem Siu­dou a inve­storem Mojmírem Zálešákem (J&T). Moderu­je Marké­ta Bidrmanová.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže