Kdopak to mluví

(ZRUŠENO) Kdopak to mluví?

21.00

ZRUŠENO: Akce je zrušená. Peníze za vstu­penky vám při­j­dou zpět z GoOutu. Vzniklá situ­ace nás vel­mi mrzí, děku­jeme za pochopení

Kdopak to mluví
Amy Heck­er­ling — USA — 1989 — 93 min — Anglicky + CZ titulky

Tři­atřicetiletá účet­ní Mol­ly otěhot­ní, ale její ženatý milenec Albert neustále odkládá rozvod. Navíc ho Mol­ly po devíti měsících těhoten­ství přis­ti­hne s novou milenk­ou, a tak scé­na, kter­ou ztropí, skončí porod­ní­mi bolest­mi. Ve spěchu nasedne do taxíku starostlivého Jamese, který je v porod­ni­ci považován za otce, a pro­to musí asis­to­vat u poro­du. Zatím­co Mikey obje­vu­je svět a Mol­ly prožívá krizi, James je u nich stále častějším hostem. Mol­ly zjistí, že zneužil její adresu, aby dostal senil­ního dědu do domo­va důchod­ců, ale pak se s ním dohodne, že jí za to bude hlí­dat Mikey­ho. Přestože je jim obě­ma s veselým a přá­tel­ským taxikářem dobře, začne se Mol­ly poohlížet po vhod­ném otci. V úvahu by přicházel dokonce i Albert, ale když se při­jde podí­vat na Mikey­ho, James ho vyhodí. Mol­ly se s ním kvůli tomu pohádá a on roz­zlobeně ode­jde. Žena však vel­mi brzy pochopí, že Albert rozhod­ně není tím pravým kan­didátem. A když ji zaned­louho zavola­jí do domo­va důchod­ců, kde mají potíže s dědou, vydá se tam, aby situaci vyřeši­la. Díky tomu se však nepláno­vaně setká s Jame­sem a uvě­domí si, že není tře­ba hle­dat to, co má celou dobu vedle sebe. (TV Nova)

Kasárna Karlín mapa letní kino