Obecna_hudba

(PŘESUNUTO) Metastavy

19.00

KON­CERT SE PŘE­SUNU­JE DO MEETFACTORY.

VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

Posled­ní kon­cert kape­ly Metas­tavy proběhne 14. červ­na v Kasárnách Karlín.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže