Obecna5

Táborák Session SF24

18.00

Slaví­ci? Kluz­iště? Batal­ion? Mezi hora­mi? Sev­erní vítr? A co je tvo­je oblíbená táborová songa? 

Doporuču­jeme si s sebou vzít kromě té oblíbené pís­ničky ještě kytaru / housle / trubku / tri­an­gl / kazu / zpěvník / kýbl / coko­liv a vidíme se při společným jamování a hraní na všech­no možné v Kasárnách, kde si koupíme párek a budem zpí­vat až do noci! Tak vin­cen­tku s sebou a už teď­ka opaku­jte ako­rdy! Těšíme a snad se (s)ladíme! 


UKAŽ SE
pro­gram fes­ti­valu pro mladé talenty
Máš kapelu? Jsi DJ, malíř, bás­ník nebo ? Sháníme hudeb­ní, vizuál­ní a per­for­ma­tivní umělce vše­ho druhu. Stu­dent Fest tě hledá! Necháš se najít?
kon­takt: ukazse@​studentfest.​cz
for­mulář: https://forms.gle/f84ZyyRyrEpzijfW6

STAŇ SE AMBASADOREM STU­DENT FESTU
Jsi aktivní a rád/​a se podílíš na zají­mavých pro­jek­tech? Chceš získat první zkušenos­ti s orga­ni­za­cí většího fes­ti­valu? Sháníme mladé šikovné lidi, kteří by nám chtěli pomoct s propa­gací Stu­dent Festu.
kon­takt: ambasadori@​studentfest.​cz
fomulář: bit​.ly/​c​h​c​i​_​b​y​t​_​a​m​b​a​s​a​d​o​r​_​_SF22


Fes­ti­val vzniká za pod­pory: MHMP, Pra­ha 8
Hlavní part­neři fes­ti­valu: pořad Celebri­ty v autoškole” Autoškoly King s.r.o, Reknihy
Part­neři fes­ti­valu: Nice­boy, Bage­terie Boule­vard, Naše Ročen­ka, Shameless
Mediál­ní part­neři fes­ti­valu: Klubov­na, Radio Wave

Akce probíhá pod Zášti­tou Mgr et Mgr. Janou Solomonovou rad­ní pro kul­tu­ru Pra­ha 8, JUDr. Jiřího Pospíši­la, rad­ního pro kul­tu­ru hl. m. Prahy

akci pořádá občan­ské sdružení Nerud­ný Fest​.cz, z.s.
www​.nerud​nyfest​.cz
více infor­ma­cí na www​.stu​dent​fest​.cz

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže