Jak dostat tatínka do polepšovny

(ZRUŠENO) Jak dostat tatínka do polepšovny

21.00

ZRUŠENO: Akce je zrušená. Peníze za vstu­penky vám při­j­dou zpět z GoOutu. Vzniklá situ­ace nás vel­mi mrzí, děku­jeme za pochopení

Jak dostat tatín­ka do polepšovny
Marie Poledňáková — Českosloven­sko — 1978 — 91 min — Česky

Dělá si ten kluk ze mě blázny? Samozře­jmě, že si dělá blázny! On je totiž celej po tobě!… Netlu­moč, já si poslech­nu orig­inál… Čeká na tebe takovej poko­jíček, až tě bude přecházet zrak!… Jenom si na skálu sáh­neme a hned zase pojedeme…“. Ještě nevíte, o čem je řeč? Tak tomu nevěříme. Ano – je tu vol­né pokračování nestárnoucí a mez­inárod­ní­mi fes­ti­val­ový­mi vavříny ověnčené kome­die režisérky M. Poledňákové s pod­nikavým Vaškem (T. Holý), jeho milo­vanou mamink­ou (J. Preissová), nově nalezeným tatínkem Lubošem (F. Němec) a dědou (J. Kar­lík), o kterém na začátku příběhu ještě malý rošťák nemá ani ponětí. A přit­om spolu nakonec proži­jí nejed­no prázd­ni­nové dobro­družství. Když se Luboš dozvěděl, že je Vašek jeho syn, rozhodl se, že mu vynahradí všechen ztra­cený čas. Hned první let­ní prázd­niny chtějí strávit společně. Před­stavy maminky a tatín­ka o tom, jak by měly probíhat, se ale od počátku poněkud rozcháze­jí… Anna balí kufry a těší se na klid­nou dov­ole­nou, během které si chce hlavně odpoči­nout. Nakonec ale musí hned první den šla­p­at na kole a spát pod stanem. Když dorazí k cíli ces­ty – k Lubošově rod­né chalupě – nemá k pláči daleko. Vašek je však ze svého nového dědy pří­mo u vytržení. A oprav­dové prázd­ni­nové dobro­družství může začít…. (Česká televize)

Kasárna Karlín mapa letní kino