Kvietah

Kasárna v exilu: Kvietah

Kasár­na v exilu pokraču­jí dál, a to kon­certem zpě­vačky Kvi­etah v Čítárně Unijazz.

Mag­dale­na Fendrychová aka Kvi­etah je zpě­vač­ka a skla­datel­ka. Ve své tvor­bě, pohy­bu­jící se na žán­rovém pomezí rocku, popu a folku, popisu­je nevšed­ní události a poc­i­ty pomocí všed­ních obrazů. Nebo­jí se ani aktivi­stick­ých témat, která schovává v poet­ick­ých tex­tech. Své deb­u­tové album s názvem Hejno černe­jch koček vydala v roce 2022 pod labelem Divnos­ti. Čer­stvě má venku druhou desku s názvem Díky, včely.

Těšíme se na vás!