Tors

Tors

19.00

Skupina Tors se po pražských kon­certech s Jame­sem Bluntem nebo Lime Cor­dialr vrací se svo­jí první samostat­nou show. Ta se uskuteční 20. září v Kasárnách Kar­lín. (Show byla pro velký zájem pře­sunuta z Café V lese)

Tors děla­jí pís­ničky, které si křičíte sami v autě se stažený­mi okénky. v hospodě plné přá­tel a nebo před velk­ou fes­ti­val­ovou stagí kdeko­liv na světě. Brit­ské ses­tá­va­jící z bra­trů Mat­ta a Thea Wee­donových a jejich kamará­da Jack Bow­de­na dává dohro­mady ener­gické ryt­my, až fil­mové zvukové kra­jiny a hym­nické tex­ty, to vše díky vrozené­mu osob­ní­mu a tvůrčí­mu spo­jení mezi nimi. Poté, co vygen­erovali mil­iony streamů a hrali před plný­mi sály po celém světě je toto pouto mezi spoluhráči ústřed­ním bodem jejich tvor­by a je také hnacím motorem jejich debu­tu u Glass­note Records. Tahle kapela je rod­i­na,” prohlašu­je Matt. Jsou tu vzes­tupy i pády, ale vždy se rych­le udobříme. S kluka­ma je to bra­trství a s naši­mi fanoušky jsme jako komu­ni­ta. Když se něk­do z nás necítí, tak to nefun­gu­je. Jdeme za ste­jným cílem. Chceme být velká sta­dionová rock­ová kapelam, která dělá popové pís­ničky, jež pro lidi hod­ně zna­me­na­jí. To je to, co Tors jsou.“

vstu­penky od pátku 15. 3. 10:00 v síti Goout​.cz

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže