Echt!

(přesunuto) Echt!

19.00

KON­CERT SE PŘE­SUNU­JE DO FUCHS2.

VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

Bel­gičané ECHT! mají koře­ny v jaz­zu a do své hud­by mícha­jí elek­tron­iku a hip-hop. To všech­no ale live za použití nástro­jů a lid­ského ele­men­tu. ECHT! jsou známí svý­mi výbušný­mi live shows a jed­nu z nich předvedli také na Mladí ladí fest 2023. Během roku 2020 získala kapela od Red Bull Elek­tro­pe­dia ocenění v soutěži Fresh on the Scene a pos­tup­ně si budu­je čím dál větší renomé po celý Evropě. Fun factem je, že nikdo z kape­ly není půvo­dem z Bruselu. Basky­tarista Fed­eri­co Pec­o­raro pochází z Itálie, klávesista Dori­an Dumont je z Fran­cie a bubeník Mar­tin Méreau a kytarista Flo­rent Jeu­nieaux pocháze­jí z bel­gick­ýho Monsu.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže