Pushteek Fest

Pushteek Fest 2024

16.00

Šestý ročník Push­teek Fes­tu se odehra­je v Kasárnách Kar­lín 16. listopadu 2024. Zahra­jí Undy­ing, Remain Sane a další.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže