BEACH
VOLEJBAL

Víte o jiném hřišti na beach, které by bylo tak blízko cen­tru měs­ta? Oblíbený let­ní sport je neod­dělitel­nou součástí sezóny v Kasárnách Kar­lín už něko­lik let. Na jaře 2023 jsme ho dokonce vybav­ili novým pískem. Pokud si chcete zahrát, mrkněte na pod­mínky v sek­ci sport