LET­NÍ
KINO

Let­ní kino je oblíbe­nou součástí pro­gra­mu Kasáren. Naše pečlivá dra­maturgie vám zprostřed­kovává ojed­inělé fil­mové zážitky. Ze žlutých lehátek s drinkem v ruce bylo možné v min­u­losti sle­dovat Mars útočí, Amar­cord nebo Mod­rý samet. Kino pravidel­ně promítá ve čtvrtek a v sobo­tu. Externí spolupráce jsou možné mimo tyto dny.

Kapaci­ta—
kapaci­ta žlutých lehátek je 150 osob
kapaci­ta let­ního kina celkem neomezená