PÉTANQUE

Tak teď už je v Kasárnách doopravdy všech­no. Od červ­na 2023 máme pro vás na nád­voří další aktiv­i­tu. Postavili jsme pétan­quové hřiště, nakoupili koule a hra už je jenom na vás. Pod­mínky využívání jsou jednoduché:

– hřiště je zadarmo
– sadu na hraní si můžete donést vlast­ní a nebo zapůjčit naší (v kavárně za vrat­nou zálo­hu 500 Kč)
– na hřišti může hrát více skupin naráz, rozdělení hřiště je dle vaší libosti a domluvy