VZADU NAHOŘE

Sál Vzadu Nahoře se otevřel v listopadu 2023. Kdysi byl galer­ií, ještě dříve vojen­sk­ou tělocvič­nou, nyní je novým kinosálem, ale i pro­s­torem pro před­nášky a diskuze. Během zkouškového fun­gu­je přísálí jako tichá kavár­na pro vaší prá­ci nebo vaše studi­um. V dub­nu 2024 je kavár­na zavřená.

Pokud je kavár­na otevřená, je fun­gování vypadá takto:

– od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin

– v sobo­tu a neděli od 10 do 19 hodin

– pokud bude ten den kino, otevřeno bude ještě po dobu promítání

– pro začátek bez vstup­ného (do budouc­na za sym­bol­ický poplatek, ale v ceně budete mít drink dle libosti)