VZADU NAHOŘE

Sál Vzadu Nahoře se otevřel v listopadu 2023. Kdysi byl galer­ií, ještě dříve vojen­sk­ou tělocvič­nou, nyní je novým kinosálem, ale i pro­s­torem pro před­nášky a diskuze. Proza­tím otevíráme jen ve dny, kdy promítáme kino.