SAUNA

Sauna v Kasárnách Kar­lín, kter­ou jsme pro veře­jnost otevřeli v únoru 2020, nabízí v chlad­ných měsících unikát­ní zážitek – možnost saunování pří­mo na nád­voří. Kapaci­ta sauny s unikát­ní skleně­nou stře­chou je 6 – 8 osob, zároveň jsou k dis­pozi­ci káď s ledovou vodou, spr­cha, převlékár­na, toale­ty, odpočívár­na s lehátky a hned vedle také bar v bývalé armád­ní myčce. Podle mag­a­zínu CAMP je kasáren­ská sauna jed­na z top 5 saun v Praze. Na info k provozu sauny mrkněte v sek­ci sport.