BAR MYČ­KA

Bar Myč­ka je neod­mys­litel­ně spo­jený s let­ní sezó­nou v Kasárnách. Pro milovníky piva zde čepu­jeme Plzeň a Rade­gast desítku. Naopak pro ty, kteří alko­holu neholdu­jí, máme skvělé nealko­holické vari­anty – čepo­vaný Birell pomelo&grep a lahvový Maisel. Pohodovou let­ní atmos­féru podtrhu­jí playlisty našich bar­manů a nezbyt­ná disko koule na stropě.