REL­A­TIVNÍ
BEZPEČÍ

Víte o tygrovi, který hlídá stan i vchod do Kasáren? Dílo s názvem Rel­a­tivní bezpečí v roce 2017 vytvoři­la Jose­fí­na Jonášová. Inspirovala se přit­om Rud­yar­dem Kiplingem, Williamem Blakem, Williamem Saroy­anem, ale také svým pobytem v Keni. Znáte to, přerod dne v noc, znavené tělo, tma, obra­zotvornost, savana… Kdo je vně a kdo uvnitř? Uajíííí, dech se zata­jí,“ píše Josefína.

Tygře, tygře planoucí, lesem černým za noci, čí ruka nesm­rtel­ná stvoři­la krá­su tak děsivou?“ – William Blake

Dílo Rel­a­tivní bezpečí je v Kasárnách od roku 2019, kdy nahradi­lo dřívější prá­ci s názvem Vánoční návště­va od ste­jné autorky. Vánoč­ka” ale bohužel nepřeži­la jed­nu noc nepříznivého počasí.

Rel­a­tivní bezpečí 2017
130x200x110cm
205x90x50cm
lam­inát, beton, led světlo